25.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren değişiklikle, bankaların üçüncü kişilere veri aktarımı süreçlerine dair önemli bir düzenleme getirilmiştir. Ayrıntılar için inceleme yazımız okuyabilirsiniz.

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA

25.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren değişiklikle, “Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı hâline gelir. Diğer kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler, bu maddede belirtilen sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hâller haricinde, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterinin açık rızası alınsa dahi, müşteriden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve bunlara aktarılamaz.” hükmü getirilmiştir.

Düzenleme ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ekonomik güvenliğe ilişkin yapacağı değerlendirme sonucunda, müşteri sırrı ya da banka sırrı niteliğinde olan her türlü verinin, yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasını ya da bunlara aktarılmasını yasaklamaya, bankaların faaliyetlerini yürütmede kullandıkları bilgi sistemleri ve bunların yedeklerinin yurt içinde bulundurulması hususunda karar alınmaya yetkili kılınmıştır.

Ayrıca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 146.maddesinde sayılan idari para cezaları güncellenmiş olup, mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi ve müşteri hakları hükümlerine aykırılık halinde 500 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacağına yer verilmiştir.

Kararın tam metnine “https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200225-12.htm” adresinden ulaşabilirsiniz.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir