Law and justice concept – gavel of judge and scale of justice and legal code on glass table and wooden background.

E-ticaret (elektronik ticaret) devlet ya da özel sektörde görev yapan kurumların hatta bireylerin, internet ortamında, ses, yazı veya görüntü biçimindeki fonksiyonların sayısal biçimde işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve değer yaratma amacı taşıyan ticari işletmelerin tümünü ifade etmektedir. Bu kapsamda ticari sonuç doğuran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek eğitim, kamuoyunu bilgilendirme, tanıtım-reklam vb. gibi amaçlar için elektronik ortamda yapılan faaliyetler elektronik ticaret kapsamına girmektedir. E-ticaret, alternatif pazarlama kanalı oluşturarak satış hacmini genişletmeyi hedefler. Sanal pos entegrasyonu, kredi kartı prosedürü, tedbirler, şirket işlemleri koordinasyonu gibi durumlar uyuşmazlıklara sebebiyet vermektedir.

Ticaretin büyük bir kısmının fiziki ortamdan sanal ortama taşınması yakın gelecekte ticaret yapan gerçek ve tüzel kişilerin sanal ortamla entegre olma zorunluluğunu doğurmuştur. Bu zorunluluğun sonucu olarak, e-ticaret şirketleri ve siteleri, danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır. RSB Hukuk ve Danışmanlık olarak bu hizmeti sağlamaktayız.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir