Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Rekabetçi küresel pazarda olağanüstü bir hızla gelişen ve değişen teknoloji ve ürünler, fikri ve sınai hakların da etkin şekilde korunmasını zorunlu kılmıştır.

RSB Hukuk ve Danışmanlık olarak, marka, tasarım, eser, patent ve faydalı model ihlalleri hakkında hükümsüzlük, haksız rekabet, fikri mülkiyet hakkına tecavüz davaları ile Türk Patent Enstitüsü kararlarının iptali davaları alanında ve fikri ve sınai haklara tabi ürün ve hizmetlere ilişkin lisans sözleşmeleri hususunda her türlü dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir