İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

RSB Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü, devlet ve mükellef arasında meydana gelen tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda güncel mevzuatlar ışığında hizmetler vermektedir.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir