Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.KVKK Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemekle başlamıştır. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. KVKK kanunu ile, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanır.

RSB Hukuk ve Danışmanlık, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreci ve veri güvenliğinin sağlanmasına dair çok çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Kanun’un getirdiği yükümlülüklerle ilgili olarak teknik uzmanlık gerektiren alanlarda ise Türkiye’nin önemli çözüm ortakları ile çalışarak mevzuata uyum sürecini gerçekleştirmekte ve veri güvenliğini sağlamaktayız.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir