Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

RSB Hukuk ve Danışmanlık, müşterilerine sigorta hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, potansiyel risklerin zarardan önce hesaplanması ve müşterinin haklarının en üst düzeyde güvence altına alınması ve sigorta hukuku alanında faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık sağlanır.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir