Sözleşmeler Hukuku; taraflar arasındaki her türlü hukuki ilişki ve faaliyet alanı ile ilgili sözleşme görüşmeleri, sözleşme metinlerinin ve hukuki belgelerin hazırlanması, sözleşme ve hukuki belgelerin içerik ve şekil bakımından incelenmesi ve tarafların menfaatlerini gözetmek suretiyle hukuki anlamda yorumlanması aşamalarını ifade eden bir hukuk disiplinidir.

Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler Hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık ve dava takip hizmeti, RSB Hukuk ve Danışmanlık’ın başlıca faaliyet alanı içindedir. Büromuzun bu hizmetleri verirken temel amacı, özel hukuka ilişkin tüm meselelerde sağlam borçlar hukuku altyapısı üzerine inşa edilmiş, uygulama dinamiklerini ve borçlar hukukunun teknik inceliklerini dikkate alan ve uygulamaya yansıtabilen etkin çözümler sunmaktır.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir